aktualności

informacja

opublikowano:17.2.2021

Jäger-Bud sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z  „Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego” w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, wg schematu projekt grantowy polegający na wsparciu MSP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 cel projektu: Wsparcie przedsiębiorców w zakresie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie […]

Więcej

ogłoszenie o wyborze oferty

opublikowano:14.2.2021

Więcej

zapytanie ofertowe

opublikowano:1.2.2021

Więcej